מתי חשוב וכדאי לערוך צוואה?

במותו של אדם, עיזבונו עובר ליורשיו באופן מיידי.

קיימים מצבים שבהם חשוב וכדאי לערוך צוואה, שכן בהעדר צוואה העיזבון יחולק בהתאם להוראות החוק.  

יורשים עפ"י החוק הם: (1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו; (2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם. כלומר, סוגי היורשים בהעדר צוואה הינם בן זוגו של המוריש וקרובי הדם שלו.

מעגלי ההורשה מתקדמים מהמעגל הקרוב ביותר (בן זוג, ילדים) ואל המעגלים הרחוקים יותר (הורים, אחים ובני דודים לדוגמא).

ייתכן שבנסיבות מסוימות, יבקש אדם להוריש את רכושו באופן שונה מהוראות החוק כאשר הכלי היחיד לעשות זאת, הינו באמצעות צוואה. 

ניתן למנות את המקרים הבאים, שבכל אחד מהם סביר להניח שאדם ירצה שעיזבונו יחולק באופן שונה מהוראות החוק:

  1. כאשר אדם נמצא בהליכי גירושין. כל עוד לא הושלם סידור הגט בפועל, הרי שבן/בת הזוג יורש את חלקו של האדם לו היה נשוי. ההיגיון אומר כי אדם שמצוי בהליכי גירושין לא היה חפץ שעיזבונו יועבר לבן זוגו שממנו הוא מתעתד להתגרש. לכן חשוב להקפיד על עריכת צוואה או תיקון צוואה קיימת כבר בתחילתם של הליכי הגירושין.

  2. בני זוג הנמצאים בזוגיות פרק ב׳ שיש להם ילדים מהקשר הקודם. במקרה של פטירה, בן הזוג החדש של המוריש יורש מחצית מזכויות העיזבון, בעוד שילדי המנוח יורשים ביניהם, בחלקים שווים, את המחצית השנייה של הזכויות בעיזבון. סכסוכי ירושה רבים נמנים על מקרים כגון אלה. ייתכן שהמוריש באמת התכוון שילדיו יחלקו את זכויותיו עם בת זוגו החדשה, ואולם יכול להיות מצב ריאלי שהיה מעדיף להוריש את כל רכושו אך ורק לילדיו. הדרך היחידה להבטיח חלוקה השונה מהוראות החוק היא באמצעות צוואה.

  3. מקרה שבו הותיר המוריש בן-זוג וצאצאים. במקרה כזה בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון, בעוד שיתרת העיזבון מחולקת בחלקים שווים בין צאצאי המנוח. לדוגמה: מוריש הותיר אחריו בת זוג ושלושה ילדים קטינים. המוריש הניח דירת מגורים שמחצית מזכויותיה רשומות על שמו, ומחצית השנייה של הזכויות רשומה ע"ש אשתו. לאחר שיינתן צו ירושה, בת הזוג תחזיק ב-3/4 מהזכויות בדירה ואילו שלושת הילדים הקטינים יחזיקו, יחדיו, ב-1/4 מהזכויות בדירה. במקרים רבים ילדי המוריש מסתלקים מעיזבון אביהם לטובת אימם. מאחר שהילדים קטינים, הרי שפעולה כזאת אינה אפשרית. הרציונל במקרה זה מובן, כשבסיסו ניצבת ההגנה על זכויות הילדים. עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם היה מעדיף המוריש דווקא שכל העיזבון יעבור ישירות לידי האם.

  4. מקרה שבו המנוח לא הותיר אחריו אישה, ילדים, אחים, הורים, סבים וסבתות. בסוג כזה של מקרה, מי שיורש את עיזבונו הם דודי המוריש, ואם הם נפטרו בני הדוד של המוריש. אין זה משנה מה הייתה מערכת היחסים של המוריש עם דודיו או בני דודיו, והם זוכים במלוא נכסי העיזבון. ייתכן כי במקרים מסוימים יעדיך אדם להוריש את עזבונו לחבר קרוב או כל אדם אחר על פי רצונו וקרבתו. הדרך להבטיח זאת היא ע״י עריכת צוואה.

  5. מקרה שבו למוריש לא נותרו בני משפחה. במקרה כזה עוברים נכסיו לבעלות המדינה. לא מן הנמנע מצב לפיו המנוח היה מעדיף להוריש את רכושו לחבריו, לעמותה כלשהי וכיו"ב.

  6. ידועים בציבור. המשפט הישראלי הכיר במעמד "הידועים בציבור" זה מכבר ומעמד זה טעון הוכחה. המבחנים המוכרים בפסיקה לידועים בציבור הם חיי אישות כבעל ואשה וניהול משק בית משותף, ובכל בכל מקרה בית המשפט יבחן את אופיו של הקשר בין בני הזוג. חשוב להבהיר שלא קיימת הגדרה משפטית אחת, כוללת ומדויקת, למושג "ידועים בציבור". כדי להימנע ממצב של מחלוקת בעתיד הרי שמוטב לידועים בציבור לערוך צוואה.

 

סכסוכי ירושה רבים היו יכולים להימנע אילו המוריש היה מותיר אחריו צוואה ערוכה כדין. המקרים שתוארו לעיל מהווים דוגמאות מהפסיקה, והם מדגישים את החשיבות בעריכת צוואות. יש לזכור, שזכות יסוד בדיני הצוואות, הינה זכותו של אדם לבטל את צוואתו ולכתוב צוואה אחרת בכל עת.