גישור בעולם דיני המשפחה

גישור מהווה אלטרנטיבה לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, והוא תחום העומד בפני עצמו.

בהליך אשר מתנהל בבית המשפט, הצדדים כפופים להחלטותיו של הגורם השיפוטי שדן בעניינם, וכן לסדרה ענפה של חוקים ותקנות שחלים עליהם ועל המערכת המשפטית. בנסיבות אלה הצדדים לא שולטים בהליך וההכרעות השיפוטיות נגזרות עליהם על-ידי בית המשפט.

לעומת זאת, בהליך גישור הצדדים יכולים לגבש בעצמם הסכמות - ובכך נעוץ יתרונו. ככלל, נהוג לראות בהליך הגישור כהליך אשר נועד לקדם את האוטונומיה של הצדדים ואת היכולת שלהם להכריע בעצמם בנוגע למכלול המחלוקות ביניהם. 

בהליך הגישור נועד מגשר עם הצדדים כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר, על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

באופן כללי, הליך הגישור הינו הליך וולונטרי, וכל אחד מהצדדים רשאי בכל עת להפסיק את הגישור.  

חשוב לציין, שבשנת 2017 נכנס לתוקפו בישראל החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה – הידוע בכינויו ״חוק הגישור״. בהתאם להוראות החוק, בני זוג שפרץ ביניהם סכסוך מחויבים להגיש לפני הגשת כתב תביעה מפורט, בקשה ליישוב סכסוך ביחידות הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. מטרת החוק הינה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, זאת מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד.

יש לא מעט גישות לאופן ניהול הליך הגישור, כאשר הגישות הנפוצות הן: "הגישור המאפשר" ו"הגישור מעריך".

הגישור המאפשר הוא הגישור "הקלאסי" שתופס את תפקיד המגשר כמי שבא לסייע לצדדים במו"מ, בדיאלוג, בתקשורת ביניהם, וכזה שתומך בצדדים להגיע בעצמם לתוצאות. לעומת זאת, בגישור המעריך המגשר משוחח עם הצדדים על טיעוניהם, מעריך את הסיכויים והסיכונים, וכן מספק לצדדים חיזוי כלשהו בנוגע להכרעה השיפוטית הצפויה. מקובל שבגישור המעריך, המגשר אף נועד עם כל צד בנפרד ושומע את טיעוניו וצרכיו.

עם השנים התפחתה פרקטיקת גישור בשם "גירושין בשיתוף פעולה". בהליך זה בני הזוג חותמים בתחילת הליך הגישור על הסכם בו הם מתחייבים, בין היתר, לחתור להסכם הוגן ולהימנע מפנייה לבית המשפט כל עוד הליך הגישור מתקיים. בני הזוג מתחייבים בנוסף שלא להסתיר כל מידע רלוונטי, לשמור על סודיות לגבי החומרים אשר יוצגו במסגרת הליך הגישור כך שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש בהליך משפטי.

על הליך הגישור חל חיסיון והמגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור. אם מסר צד כלשהו מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, על המגשר לשמור על סודיות המידע כלפי הצד אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.

אין להקל ראש בהליך הגישור. מדובר בהליך מורכב, שבו הצדדים יכולים להיות חשופים למניפולציות של הצד השני. לעתים צד אחד אף עלול להסכים להשתתף בהליך גישור על מנת להרוויח זמן וכדי לקבל תמונה רחבה יותר לגבי כוונותיו ועמדותיו של הצד השני. יש לזכור שגם לא תמיד כדאי להשתתף בהליך גישור, ויש לבחון כל מקרה לגופו. לפיכך, יש להקפיד על ייצוג עו"ד בהליך גישור או לכל הפחות לקבל ייעוץ משפטי פרטני בכל הנוגע להסכם המתגבש במסגרת הליך הגישור.