מינוי אפוטרופוס עתידי - חשיבות ומנגנון פעולה

עד לא מזמן, הדרך היחידה למינוי אפוטרופוס לאדם, הייתה באמצעות הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה. בקשה זו הייתה מוגשת ע"י בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, או ע"י היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.

בשנת 2016, נכנס תיקון מבורך לחוק, המאפשר לאדם בגיר בישראל למנות לעצמו מיופה כוח, אחד או יותר, אשר יוכלו לקבל עבורו החלטות בעתיד ולבצע במקומו פעולות מסוימות בשלב בו לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

לצורך מינוי מיופה הכוח, על מייפה הכוח, לחתום על מסמך שמכונה "ייפוי כוח מתמשך" בפני עורך-דין שעבר הכשרה מיוחדת ע"י האפוטרופוס הכללי.

מייפה הכוח יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו האישיים, לרבות אלה הרכושיים והרפואיים או רק לחלקם.

לדוגמה - מייפה יכול לתת הנחיה מקדימה לגבי מקום מגוריו המועדף כאשר ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו, למשל בביתו או בדיור מוגן או בכל מקום אחר. דוגמה נוספת - מייפה הכוח יכול לקבוע הנחיה כללית לפיה מיופה הכוח יהיה מוסמך לנהל את רכושו של מייפה הכוח עפ"י שיקול דעתו, ורשאי אף לקבוע הנחיות ספציפיות בנוגע לרכושו. מיופה הכוח אף רשאי להגדיר, אדם אחד יותר, אליו יהיה חייב הממונה לדווח בנוגע לפעולות והחלטות שקיבל לגביו. הרציונל שעומד מאחורי מנגנון  "אדם מיודע" הוא לאפשר לאדם זה להתריע לרשויות ככל שמיופה הכוח פועל שלא בהתאם להוראותיו של מייפה הכוח (ניתן גם להגדיר חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי).

מייפה הכוח גם יכול לכלול הנחיה מקדימה למועד שבו ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, ולקבוע הנחיה באיזה תנאים יפקע ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מנגנון אוטונומי נהדר, שכן הוא מאפשר לאנשים לתכנן ולקבוע את עתידם במצבים שבהם לא יוכלו עוד לקבל החלטות בעצמם בנודע למצבם הרפואי או הרכושי. אפשרות זו מגלמת את המעבר מתפיסה פטרנליסטית (לפיה אדם או גורם שיפוטי מחליט מה טוב יותר עבור אדם מסוים) לעבר תפיסה אוטונומית, כזו  אשר שמה דגש על כיבוד רצונו של האדם ומעצימה את רצונו ובחירותיו העצמאיות. ייפוי כוח מתמשך גם מייתר את הפנייה לבית המשפט ויכול אף לחסוך בזמן, במשאבים ובמחלוקות עתידיות.

כל אדם אשר מעוניין לשלוט בגורלו, רכושו ובכל אספקט אישי אחר – כדאי שיפנה לעו״ד מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי ויערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך.